Eventyrskogen

En sløyfe like ved Ødemørkstua er merket opp. Går du hele stien tar det ca 2 timer.

Følg sti fra Ødemørk mot Ishavet og følg blåmerket sti inn i skogen som veksler mellom dyp mørk granskog og åpen furuskog.

Hele turen tar et par timer. Stien er godt merket, men går i småkupert terreng som kan være litt utfordrende om du er dårlig til bens.

Underveis er vi innom Ishavet naturreservat og passerer en gammel biotop med storslagne osper. Gammelskogen på turen kjennetegnes av gamle, kraftige furuer som lever på karrig jord på høydedragene. Disse blir ofte 200 til 300 år, selv om høyden bare er på 8 til 10 meter.

Opplev hva en eventyrskog kan by på ikke langt fra Ødemørkstua. Her er skogen uberørt med lite menneskelig aktivitet

Eventyrskogen
Eventyrstien