FNF legger ned driften

Tursti på Deør

FNF legger ned driften

Vi vil takke alle våre medlemmer for godt samarbeid gjennom snart 15 år. Siden starten i 2005 har vi arbeidet for å fremme Friluftsliv, Natur og Folkehelse i kommunen.

Vi er stolte av å ha gjennomført en rekke gode prosjekter sammen med våre medlemmer, som har løftet friluftsliv og folkehelse i kommunen:

 • Bygget og vedlikeholdt 4km lysløype i Son med midler fra kommunen, Sparebank1 Son og tippemidler.
 • Vedlikeholdt og preparert skiløyper i Sonsområde og Mossemarka i samarbeid med Vestby Skiløypeutvalg og Son Slalomklubb.
 • Vedlikeholdt Ødemørkstua med dam, tun, uthus og lavvo sammen med Naturvernforbundet.
 • Vedlikeholdt innmark med husdyr i samarbeid med NMBU og Holm Søndre.
 • Drevet kafe og kiosk på Ødemørk sammen med frivillige verter.
 • Tilrettelagt, merket og skiltet 145 km turstier sammen med Vestby Turlag.
 • Satt opp 945 skilt på 355 stolper i samarbeid med Vestby Turlag finansiert av Gjensidige Stiftelsen og Akershus fylkeskommune.
 • Satt opp 10 gapahuker i samarbeid med Camp Norway og Vestby vgs finansiert av kommune, fylkeskommune og Sparebankstiftelsen DNB.
 • Laget 20 turvideoer i samarbeid med Vestby Historielag finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.
 • Utlån av ATV med tilhengere, sporsetter, krattknuser, motorsag, ryddesag, håndverktøy til medlemmene våre. Finansiert av Sparebankstiftelsen.
 • Levert høringsuttalelser og deltatt i styrer og utvalg som er relatert til våre oppgaver.

På grunn av uenighet med kommunen og FNF sentralt om videre drift velger vi å legge ned aktivitetene. For å videreføre noen av prosjektene som FNF har hatt, overføres en del av oppgavene og utstyret til Vestby Turlag og Vestby Skiløypeutvalg. Slik opprettholdes friluftslivet i kommunen.

Naturvernforbundet Follo-Moss vil sammen med Vestby Turlag være naturlige samarbeidspartnere for videre drift på Ødemørk. Det er ønskelig og naturlig at kommunen tar på seg sin del av oppgavene, som for eksempel drift av Ødemørk og lysløypa i Son.

Vi takker også alle gode sponsorer, samarbeidspartnere og bidragsytere som har bidratt til at Vestby har blitt en grønnere kommune.

FNF Vestby
Styret