Om oss

Forum for Natur og Friluftsliv i Vestby

FNF Vestby, ble startet i 2005 for å sikre naturen og marka vår og derigjennom friluftsliv og folkehelse.

Våre 30 medlemmer er idrettslag, foreninger, velforeninger, stiftelser og andre som ønsker å ta vare på naturen og fremme friluftsliv og folkehelse. Totalt representerer vi over 5.000 medlemmer på grunnplanet. Alle som vil bidra er velkomne hos oss.

Vi har et godt og nært samarbeid med våre medlemsorganisasjoner gjennom ulike prosjekter. Takket være god støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen, Akershus fylkeskommune, Sparebank1 Son og Statnett har vi klart å gjennomføre flere store prosjekter. Vi har også fått midler til å bygge opp en utstyrspark som medlemmene får låne.

Blant prosjektene som er gjennomført de siste årene kan nevnes:

  • Vedlikehold og drift av Ødemørk sammen med HIK
  • Bygging og vedlikehold av lysløypa i Son
  • Prosjektering og bygging av 24km ridesti fra Kambo til Verpet
  • Planlegging, tilrettelegging og vedlikehold av 150km turstier og skiløyper
  • Preparering av skiløyper sammen med VSLU
  • Etablering av Eventyrskoger og Eventyrsti sammen med NOA
  • Deltatt i produksjon av tur og fritidskart Mossemarka
  • Merking og skilting av 150km turstier og skiløyper

Vår målsetning er å ta vare på våre naturområder ved å fremme friluftslivet og øke forståelsen for naturens betydning for vår fysiske og psykiske helse.

Vi er handlingsorientert og ønsker alle som vil delta i et meningsfylt arbeid hjertelig velkommen.

Ta kontakt med oss på post@fnf-vestby.no.

Emmerstad

Utstyr

FNF disponerer mye maskinelt utstyr til å sette opp skiløyper om vinteren. Man kan maskinelt måke skøytebaner på kommunens mange islagte vann og tjern.

Utstyr finnes også til rydding av kratt og grener for å holde lysløypetraseer åpne.

Utstyr til skilting

Dette arbeidet gjøres av FNFs folk uten betaling. Utstyret er søkt finansiert via ulike fond og offentlige instanser.

Ødemørk

Noen av våre medlemsorganisasjoner

Skilt-prosjektet

Mye er gjort med skilt i skogsstiene i syd og
øst i kommunen.
Arbeidet med nye stier og skilting foregår i områdene, Emmerstad, Tørfest, Kjøvangen, Krokstrand og Arnestad/Erikstadbygda.
Planer om det samme i områdene Hauer, Hauertjern.
Helt nord er arbeidet i gang med sti og lav bro ved/over Solbergelva.

Skilt
Skilt

Skilt-prosjektet

Mye er gjort med skilt i skogsstiene i syd og
øst i kommunen.
Arbeidet med nye stier og skilting foregår i områdene, Emmerstad, Tørfest, Kjøvangen, Krokstrand og Arnestad/Erikstadbygda.
Planer om det samme i områdene Hauer, Hauertjern.
Helt nord er arbeidet i gang med sti og lav bro ved/over Solbergelva.

Skilt
Skilt

Gapahukprosjektet

NYTT HER! Målet er fire nye gapahuker på plass i 2018.
En er på plass i Garder. En er på plass på Brevig, syd. En er ved Bjørlien skole og en er på plass i Hølen
Ny gapahuk kommer opp i Grevlingen i Son, nå i mai, en kommer opp i Hvitsten og to i Ødemørkskogene senere i sommeren 2018.

Gapahuk
Gapahuk

Gapahukprosjektet

NYTT HER! Målet er fire nye gapahuker på plass i 2018.
En er på plass i Garder. En er på plass på Brevig, syd. En er ved Bjørlien skole og en er på plass i Hølen
Ny gapahuk kommer opp i Grevlingen i Son, nå i mai, en kommer opp i Hvitsten og to i Ødemørkskogene senere i sommeren 2018.

Gapahuk
Gapahuk