FNF - Vestby
forum for
natur og
friluftsliv
Hjem
Kontakt
Ødemørk
Eventyrskog
Aktiviteter
Turstier
Om oss
Artikler
Utstyr
 Forum for natur og friluftsliv 
 (FNF) er et samarbeids-
 nettverk mellom natur- og 
 friluftslivsorganisasjonene på 
 fylkesnivå. FNF skal blant annet
 jobbe for at natur- og
 friluftslivsinteressene blir
 ivaretatt i aktuelle saker i de 
 enkelte fylkene.
 Les mer
UT PÅ TUR ALDRI SUR!
Felles organisasjon for Natur og Friluftsliv i Vestby.
 Vi har gleden av å invitere dere til å delta i vårt forum for 
 natur og friluftsliv i Vestby! Hva driver vi med?
 Les mer..
 Finn oss på Facebook og meld fra om dine tanker og behov
 om friluftslivet i Vestby!

Oppdatert
15. jan. 2018
Har du lyst til å bidra til å holde Vestby sin storstue åpen?
De fleste søndager er dekket, men vi søker frivillig vertskap på Ødemørk på enkelte dager. Det blir en fin dag i skogen sammen med hyggelige mennesker.
Ta kontakt med Nils på 900 25 900 eller nils@nils.no.
Vil du hjelpe til med andre ulike oppgaver som:
Ta kontakt.

TURTIPS VESTBY KOMMUNE. TIL UTSKRIFT MED
KART PÅ ETT ARK. LETT Å TA MED PÅ TUREN.
Prosjekt
Medlem
Skiltprosjektet omtalt i Vestby Avis:
Sjekk det her!
På "bygdeborgen" ovenfor renseanlegget Hauer. Et supert turmål. Flott utsikt og duket for liten rast.
Flere gapahuker er satt ut! Garder, Hølen, Brevik, Risil. Ypperlige turmål!
SKILØYPER KJØRES OPP AV FNF I STORE DELER AV VESTBY SYD!
PÅ MED SKIA!
SNØ I SKOGENE!
PREPARERTE LØYPER!